Základnová stanice TETRA, která jde na hranu fyzikálních limitů

Základnová stanice TETRA, na jejímž vývoji jsme se podíleli od roku 2012 se i dnes stále řadí mezi absolutní špičku toho, čeho se dá současnými technologiemi dosáhnout.

Poslední aktualizace

27. února 2023

Základnová stanice TETRA, která jde na hranu fyzikálních limitů

Venkovní základnová stanice - ilustrační foto

Integrované záchranné systémy (policie, hasiči, sanitky) v řadě zemí světa používají pro vzájemnou komunikaci síť TETRA. Síť standardu TETRA (a jeho novější verze známá pod zkratkou TEDS) je nezávislá na komerčních sítích GSM/LTE, a proto spolehlivě funguje i v krizových situacích, v členitém terénu a na větší vzdálenosti.

Zákazník působící v tomto segmentu trhu požádal společnost Consilia o vývoj moderního vnitřního a venkovního transceiveru TETRA/TEDS s vysílacími výkony 50 W a 10 W. Výrobek je navržen tak, aby o několik decibelů překračoval povinné limity rádiových parametrů definované v normě ETSI EN.

Pozemní základnová stanice je telekomunikační zařízení, které zajišťuje spolehlivé spojení mezi mobilními stanicemi navzájem a k tomu jejich propojení do veřejných sítí. Kvalitativní parametry základnové stanice atakují fyzikální limity dané technologie.

Základnová stanice Tetra - Použití technologie FPGA bylo v té době poměrně inovativním řešením.

V té době bylo použití technologie FPGA poměrně inovativní řešení

„Zákazník nás oslovil v roce 2012 s tím, že by potřeboval rozšířit vlastní tým odborníků. Proto bylo na nás navrhnout vhodnou architekturu systému, včetně simulace rádiového modulu. V té době jsme začali přijímačovou částí. Co na projektu už v té době bylo poměrně inovativní, bylo použití technologie FPGA (programovatelného hradlového pole) pro digitální zpracování signálů a jedno jádro ARM procesoru zajišťujícího linkovou vrstvu TETRA a TEDS v reálném čase. Jiné jádro ARM procesoru pak hostilo OS Linux a aplikace pro monitorování a řízení stanice.

Bylo to jedno z poměrně časných řešení softwarově definovaných rádií, která používají digitální zpracování signálu, jsou široce konfigurovatelná, a dají se transparentně zapojit do rozsáhlé sítě.

Tím jsme si usnadnili implementaci různých dalších podpůrných protokolů – například řídícího protokolu SNMP,“ vzpomíná na začátky spolupráce Martin Tesař ze společnosti Consilia, která měla atypickou výzvu na starost.

Architektura zahrnuje návrh cesty signálu z antény, úpravu vysokofrekvenčního signálu, frekvenční směšování, AD převodník, zpracování signálu v FPGA a návrh HAL (Hardware Abstraction Layer) pro Linux. Digitální část je založena na platformě Zynq.

Nebyly nalezeny žádné položky.
Základnová stanice Tetra - Po úspěšné vnitřní základnové stanici

Po úspěchu indoorové základnové stanice se rozjel projekt i outdoorové

„Základem produktové řady byla indoorová základnová stanice, která je poměrně rozměrná. Je to vlastně sada modulů vestavěných do pojízdného racku v budově dispečinku a od ní vedou kabely k anténám na střeše. Po vývoji této základnové stanice jsme navrhli vlastní testovací systém pro typové a certifikační zkoušky. Následně jsme vytvořili testovací skripty používané na výrobní lince. Později zákazník na základě dobrých zkušeností s námi rozjel projekt outdoorové základnové stanice. Ta je primárně určena pro mobilní využití ve větších vozidlech – policejních, hasičských – a také na hromadných akcích, například na obrovských koncertech nebo akcích podobného rázu, kde jsou zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti a zdravotnické podpory. V takových případech se stanice montuje typicky na stožár v blízkosti antény,“ doplňuje Martin Tesař.

Unikátní oscilátory a úsporný výkonový zesilovač

Největší výzvou při vývoji bylo podle Martina Tesaře najít ideální řešení výkonového zesilovače ve vysílači, který musel být navíc schopen fungovat v úsporných energetických režimech při současném dodržení požadované linearity. Koncový výkonový stupeň měl v případě indoorové stanice špičkový výkon 300 W, aby tím poskytl dostatečnou rezervu pro činitel výkyvu modulací PSK a QAM. Vynikající spektrální čistota vysílače zajišťuje shodu s přísnými regulativními normami.

"Stanice také obsahuje unikátní oscilátory, které poskytují čistý signál s nízkým šumem - tomu říkáme spektrální maska. Čím má oscilátor nižší šum spektrální masky, tím je odolnější vůči různým druhům rušení."

"To byla docela unikátní věc, protože běžně dostupné součástky nebo moduly, které se dají koupit u distributorů elektronických součástek, nebyly vhodné. Proto jeden z našich kolegů vyvinul oscilátory řízené napětím pomocí rezonátorů, což nám umožnilo dosáhnout poměrně zajímavých parametrů."

"Naše oscilátory na míru spolu s vynikající energetickou účinností našeho řešení koncového vysílacího stupně řadí tento výrobek na špičku mezi konkurenčními produkty."

Vestavěný software řídí rádiovou komunikaci

Vestavěný software je založen na operačním systému Linux, pro který tým vytvořil speciální řídící a monitorovací aplikace. Ty si spolu navzájem vyměňují data na striktně definovaných rozhraních prostřednictvím mezi-procesové komunikace. Obdobně je řešeno spojení s vnějším světem, například s řídícími jednotkami pro správu sítě.

„Pro vývoj vestavěného softwaru jsme implementovali, ladili a testovali aplikace v jazyce C++ na procesoru ARM Cortex-A9. Navrhli jsme hardwarovou abstraktní vrstvu za použití objektově orientovaných technik a modelování v jazyce UML. Na cílový procesor řady ARM jsme naportovali distribuci Arch Linux. Vyvinuli jsme také hardwarový emulátor a nakonfigurovali softwarové profilování, abychom zjistili případné nestability při maximálním datovém provozu,“ vysvětluje Martin Tesař.

Nebyly nalezeny žádné položky.
Základnová stanice Tetra - Od úplného začátku až po vyzkoušený produkt

Od prvního výkopu až po otestovaný výrobek

Inženýři společnosti Consilia rovněž zajišťovali podporu při výrobě prvních sérií v čínském výrobním závodě. Během vývoje inženýři společnosti Consilia úzce spolupracovali s mnoha týmy, včetně systémových inženýrů, softwarových inženýrů, inženýrů pro návrh desek plošných spojů, nákupčích a podpory výrobních linek.

"První koncepční fázi jsme zahájili v roce 2012. V roce 2013 jsme pokračovali s prototypy vnitřních jednotek a v roce 2014 jsme je uvedli do výroby. V období 2015-2017 jsme navrhli koncepci a provedli realizaci venkovní jednotky, včetně uvedení do výroby."

"Jsem přesvědčený, že produkt morálně nezastarává a stále se řadí mezi absolutní špičku toho, čeho je se současnými technologiemi vůbec možné dosáhnout,“ uzavírá Martin Tesař.
Nebyly nalezeny žádné položky.

Náš výběr zajímavých témat

Tak trochu jiný home office | Blog Consilia Brno

Tak trochu jiný home office.

5. června 2023

/

Tomáš Souček

Designér PCB ze společnosti Consilia pracuje ve svém zahradním domku. Procházka od jeho rodinného domu trvá jen asi 10 sekund, ale symbolicky rozděluje jeho dva světy. "Je to skutečná práce, jen bez každodenního dojíždění, které by mi zabralo asi tři hodiny denně."

Co rozhoduje při PCB designu pro automotive? Robustnost a pak cena.

Co rozhoduje při návrhu DPS pro automobilový průmysl? Robustnost a pak cena.

16. května 2023

/

Petr Horák

Co je pro vás jako vedoucího konstruktéra desek plošných spojů náročné pracovat pro přední světové automobilky? Zeptali jsme se Petra Horáka, konstruktéra desek plošných spojů společnosti Consilia, která navrhuje hlavní osvětlovací systémy pro dodavatele v automobilovém průmyslu. "Automobilový průmysl je specifický, protože všechny vaše výrobky musí vydržet minimálně patnáct nebo dokonce dvacet let. Proto je robustnost a trvanlivost konkrétního zařízení na prvním místě.

"Potřebuji žhavit mozek" - Rozhovor s designérem plošných spojů

Potřebuji žhavit mozek. Dělat pořád stejné desky by mě nebavilo.

13. května 2023

/

Petr Horák

Petr Horák nemá rád hladké cesty. "Mám rád projektové myšlení a zaměření na jednu konkrétní věc. Zároveň ale po nějaké době potřebuji přepnout a začít se věnovat úplně jinému segmentu. Proto velmi rád pracuji na různých typech projektů." říká konstruktér desek plošných spojů, který pro společnost Consilia pracuje již šestým rokem.

Nearshoring a místní aspekty | Blog Consilia

Jsme úspěšní i proto, že umíme vyplnit prostor mezi korporacemi

23. února 2023

/

Martin Tesař

O pozoruhodném modelu jsme se bavili s ředitelem Aton Benu Consult a PCB designérem společnosti Consilia. Tyto dvě firmy firmy totiž mají ve svých řadách špičkové odborníky v oblasti vývoje hardwaru nebo konstruktéry sofistikovaných desek plošných spojů (DPS), kteří se pak podílejí na nejnáročnějších projektech pro firemní klientelu. “Je nás relativně málo, ale jsme schopni pracovat na komplexních projektech od A do Z.”

Nízkoenergetický dům není jen o době návratnosti investice

Když jste elektroinženýr, úspory energií v domě si spočítáte

1. února 2023

/

Martin Tesař

Martin Tesař, který řídí společnost zaměřenou na vývoj elektroniky, si v posledních letech víceméně svépomocí postavil nízkoenergetický dům. "Snažím se být ve svém okolí tak trochu evangelistou," říká jednatel společnosti Aton Benu Consult.

V-model a agilní metodika vývoje softwaru

Srovnání metodiky V-modelu a agilního vývoje softwaru

27. prosince 2022

/

Martin Tesař

Máme zkušenosti s různými typy postupů vývoje. Při vývoji softwaru jsme se v posledních letech většinou zaměřovali na tyto dva: procesy založené na V-modelu a na agilních metodikách; v případě agilního vývoje jsme pracovali v modelu Scrum i Kanban.

Strojové učení a predikce údržby ve výrobě

Strojové učení a predikce údržby ve výrobě

23. prosince 2022

/

Jan Říha

Strojové učení a umělá inteligence nám mohou pomoci sledovat a hlavně správně diagnostikovat různé odchylky přístrojů.

Proč se prodávaná lékařská zařízení řídí tak přísnými normami?

Proč se prodávaná lékařská zařízení řídí tak přísnými normami?

31. října 2022

/

Tomáš Hlavatý

Lékařská zařízení všech typů jsou stále komplexnější, propojenější a specializovanější. Čím složitější však tyto přístroje jsou, tím více pozornosti vyžadují od státních regulačních orgánů.

Zkušenosti s životním cyklem hardwarových produktů

Naše zkušenosti s životním cyklem hardwarových produktů

15. srpna 2022

/

Mikuláš Kišš

Při vývoji produktů pro velké zákazníky nebo korporace, na kterých se podílíme jako přispěvatel, se řídíme postupy zákazníka. Při vývoji demonstrátorů a prototypů se řídíme tímto postupem.