Řízení projektů vývoje elektroniky

Consilia nabízí řízení projektů a poskytuje podpůrné činnosti pro výzkum a vývoj elektroniky na míru.

Součástí každého projektu a každého řešení úkolu jsou podpůrné služby, které zajišťují jeho hladký průběh - od specifikace úkolu až po dodání požadovaného výsledku a řešení.

Přijďte za námi s vaším R&D projektem

Většina námi vedených projektů je nějakým způsobem specifická a na míru.

Náši projektoví manažeři umějí přizpůsobit projektový plán potřebám prakticky každého zákazníka. 

Za účasti našich vývojářů jsou naši projektoví manažeři schopni zajistit celý proces vývoje produktu, od počátečního konceptu přes výkresová schémata, stanovení podoby, až po prototypové desky. Můžeme osadit desky plošných spojů nebo navrhnout základní mechaniku výrobku. Máme odborníky, kteří vyvinou software nebo firmware.

Implementujeme běžně používané technologie novým způsobem a v nových aplikacích.

Náš manažerský tým si poradí i s projekty s omezeným rozpočtem na výzkum a vývoj a dokáže projekt upravit tak, aby bylo dosaženo nejlepšího poměru cena/výkon.

Přijďte za námi s vaším R&D projektem
Podpůrné služby na zakázku

Můžete od nás očekávat víc než pouhou návrhářskou práci. Jsme připraveni doprovázet váš produkt celým jeho životním cyklem.

Podpůrné služby na zakázku

Pomůžeme vám vyhnout se chybám již v raných fázích návrhu. Na základě analýzy požadavků a funkční specifikace vám pomůžeme s výběrem správných nástrojů, komponent a technologií s cílem minimalizovat náklady ve fázi integrace nebo v pozdějších životních fázích produktu.

Zde je přehled služeb na zakázku, které nabízíme na podporu výzkumu a vývoje produktů.

Vstupní analýza

Protože každý projekt musí nějak začít, vypracujeme (pokud není požadováno jinak) vstupní analýzu, v níž shrneme požadavky na produkt, navrhneme několik jeho možných variant z marketingového hlediska a vypracujeme studii proveditelnosti. 

Výstupem tohoto pracovního balíčku je dokument Zpráva o počáteční analýze.

Definice parametrů produktu

V okamžiku, kdy jsou vstupní požadavky analyzovány, důkladně rozebereme několik možných konceptů implementace (se všemi výhodami a nevýhodami) a navrhneme zákazníkovi preferovanou variantu.

Výstupem této fáze je obvykle rozsáhlý dokument nazvaný Hlavní definiční zpráva.

Někdy musíme ještě provést ověření konceptu, abychom si byli jistí, že je daný přístup opravdu nejlepší a odpovídá původnímu očekávání.

Řízení projektů

Mezi typické činnosti řízení projektu patří například revize dokumentů ze všech fází projektu, kontrola ověřovacích/certifikačních činností a předání projektu včetně dokumentace do výroby.

U významnějších projektů obvykle zajišťujeme jednoho projektového manažera z naší firmy.

Můžeme vést i tým složený z více stran.

Podpora výroby

V rámci projektu zhotovíme prototypy a pomůžeme zavést projekt do výroby.

Poradenské služby

V rámci vývoje hardwaru a softwaru poskytujeme pro technické oblasti, ve kterých působíme, také poradenské služby.

Typicky když zákazník potřebuje zaplnit mezeru ve svém týmu nebo určité části odborných znalostí.

Manažer R&D projektu

Manažer R&D projektu

Cílem je minimalizovat náklady, posílit tým výzkumu a vývoje a zamezit plýtvání.

Klademe velký důraz na principy štíhlého řízení a vývoje, jako je posílení týmu a eliminace plýtvání.

Poskytneme osobu odpovědnou za řízení projektu a konzultanta pro výzkum a vývoj.

Pro výzkum a vývoj v oblasti elektroniky obvykle vyčleníme našeho kolegu odpovědného za řízení projektů. Tento kolega přímo komunikuje se svým protějškem na straně zákazníka, takže ostatní členové týmu se mohou lépe soustředit na svou rutinní technickou a vývojářskou práci.

Náš projektový manažer také dohlíží na životní cyklus produktu ve všech fázích projektu a předávacích termínech. Naši projektoví manažeři mají  při vývoji softwaru zkušenosti s agilním vývojem, waterfall modelem nebo V-modelem. Vždy ale samozřejmě záleží na potřebách a přáních daného zákazníka.

Jak můžeme spolupracovat

Modely spolupráce, plateb a předání výstupů

V závislosti na vašem obchodním případu a podle vašich konkrétních potřeb si můžete vybrat jednu ze dvou možností financování a modelů naší vzájemné spolupráce.

Projekt s pevnými náklady

Navrhneme do detailu specifikované balíčky služeb a prací a vy rozhodnete, zda odpovídají vašim potřebám.

Jednotlivé balíčky dodáváme, vykazujeme a fakturujeme podle dohodnutého harmonogramu.

Tato možnost je nejvhodnější pro projekty, u nichž je předem známa celá specifikace nebo její převážná část.
A

Hodinová sazba

Dohodneme se na hodinové sazbě a připravíme nabídku, která obsahuje hrubou specifikaci práce. Námi vyčleněný vývojový tým bude součástí vašeho týmu. 

To znamená, že váš manažer přímo řídí priority úkolů a řeší běžné operativní záležitosti. Hodinová sazba vychází z nákladů, které s danou činností máme, jako je například mzda inženýra a náklady na pronajaté nástroje.

Tento scénář je vhodný pro projekty, u nichž není jejich náročnost dopředu přesně známa nebo je jejich specifikace velmi obecná.
B

Zákazník

Definujte své požadavky

Povězte nám podrobnosti o svém projektu a popište, co potřebujete a očekáváte od nás.

Můžete použít formulář na webových stránkách nebo se můžete prostřednictvím e-mailu pavel.vrtik@consilia-brno.cz obrátit přímo na našeho obchodního manažera.

Consilia

Předběžná analýza

My zpracujeme vaše požadavky.

Vstupy

V ideálním případě nám předáte přesnou specifikaci produktu a my na jejím základě připravíme technický koncept a studii proveditelnosti.

Data

Pokud máte skvělý nápad na obchodní příležitost a již máte zpracovanou marketingovou studii, můžeme pro jednotlivé uživatelské scénáře rozpracovat detailní požadavky ještě předtím, než se pustíme do vlastního vývoje prototypu.

Výstup

Výstupem předběžné analýzy bude dokument popisující dohodnutou technickou specifikaci a technickou koncepci.

Consilia

Obchodní nabídka

Jakmile zdokumentujeme technické specifikace a technický koncept, zašleme vám nabídku.

Ta zpravidla zahrnuje všechny potřebné lidské zdroje, pronájem nástrojů a materiál na prototypy.

Zákazník

Vyhodnocení nabídky

Pošlete nám svoji zpětnou vazbu, abychom věděli, zda máme v nabídce něco změnit (například rozsah práce), nebo nabídku přijmete.

Zákazník a Consilia

Objednávka

Vyměníme si vzájemně NDA (dohodu o zachování mlčenlivosti).

U projektů s dlouhodobou perspektivou vyjednáváme a podepisujeme rámcovou smlouvu.

Dohodneme se také na způsobu výměny sdílených dat (např. testovacích reportů, výrobních dat a další technické dokumentace).

Consilia

Provedení práce nebo balíčku služeb

Pokud pracujeme v režimu balíčků s fixně definovanými náklady, dodáváme je postupně na základě vzájemně dohodnutého harmonogramu.  

Pokud jsou služby účtovány hodinovou sazbou, poskytujeme naše výsledky průběžně; v takových případech naši technici pracují jako součást vašeho týmu a jejich výstupy jsou k dispozici okamžitě.

Consilia

Předání, reporty a fakturace

Podávání zpráv a předávka probíhá v závislosti na konkrétním obchodním případu.

V případě fixních balíčků služeb (práce) vykazujeme a fakturujeme balíčky jednotlivě. V případě hodinové sazby vykazujeme timesheety našich techniků, které pravidelně fakturujeme (obvykle měsíčně nebo na základě rámcové smlouvy).

Zákazník

Platba a zpětná vazba

Na podmínkách splatnosti se s vámi dohodneme buď v nabídce, nebo v rámcové smlouvě.

Oceníme, vždy když dostaneme zpětnou vazbu od našich zákazníků. Pokud je kladná, jsme ještě více rádi, ale ve skutečnosti každá zpětná vazba nám pomáhá zlepšovat naše interní procesy a kvalitu našeho týmu.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše řešení na míru?

Napište nám své kontaktní údaje, abychom se s vámi mohli spojit. Ozveme se vám prostřednictvím emailu co nejdříve s naší nabídkou a probereme, co můžeme udělat pro váš projekt.
Můžete vyplnit formulář nebo neváhejte kontaktovat našeho obchodního manažera přímo prostřednictvím e-mailu na
adrese pavel.vrtik@consilia-brno.cz.

* Povinná pole jsou označena hvězdičkou.

Děkujeme! Váš příspěvek byl přijat!
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.
Pavel Vrtík

Pavel Vrtík

Obchodní manažer

e-mail
pavel.vrtik@consilia-brno.cz

Neváhejte mě kontaktovat.

Individuální řešení

je naše parketa

Prototypy dodáváme v nejrůznějších formách, většinou se jedná o osazené desky plošných spojů nebo o celé moduly včetně mechanických částí, s vestavěným softwarem nebo bez něj.

Pro outsourcing vývoje softwaru i hardwaru nabízíme několik modelů spolupráce formou nearshoringu a offshoringu.

Nacházíte se zde:
Řízení projektů výzkumu a vývoje