Proč se prodávaná lékařská zařízení řídí tak přísnými normami?

Historie a předpokládaný dopad požadovaných norem na zdravotnickou elektroniku.

Poslední aktualizace

31. října 2022

Proč se prodávaná lékařská zařízení řídí tak přísnými normami?

Oblast medicíny je stejně vzrušující jako rychle se měnící. Přístroje všech typů jsou stále složitější, propojenější a specializovanější. Čím jsou však přístroje sofistikovanější, tím více pozornosti vyžadují od vládních regulačních orgánů.

Zdravotnické prostředky - Regulační agentury

Regulační agentury

Mezi regulační agentury patří CFIA (Kanada), EMA (EU) a FDA (USA). Ty rozhodují o tom, které výrobky mohou být prodávány na trhu a které ne.

Abyste pochopili, proč jsou tato nařízení potřebná, musíte znát jejich historii.

Historie FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA)

Například některé z prvních forem úřadu FDA vznikly již v 18. století, ale jeho současná podoba byla poprvé zavedena v roce 1927, kdy začal regulovat označování potravin a léků. Později v roce 1935 došlo ke skandálu s lékem "Elixír sulfanilamid", který obsahoval jedovatou složku, jež zabila více než 100 lidí, z nichž většinu tvořily děti.

Po tomto fiasku získal FDA mnohem více pravomocí díkyKongresu Spojených států, který přijal Federální zákon o potravinách, lécích a kosmetických přípravcích, jenž mu dal následující pravomoci:

  • regulační dohled nad terapeutickými prostředky,
  • možnost zablokovat jakýkoli nový lék, který před uvedením na trh neprošel bezpečnostními testy,
  • soudní pravomoc k provádění a prosazování požadavků na potraviny, léky a zdravotnické prostředky.

Později v 70. letech musely všechny nové zdravotnické prostředky dodržovat postupy kontroly kvality a registrovat se u úřadu FDA. Na základě "stupně bezpečnosti" přístroje musel dokonce získat před uvedením na trh schválení FDA.

Historie EMA (Evropské agentury pro léčivé přípravky)

Trh ovlivňuje i EMA, její historie však není tak široká, neboť byla založena EU v roce 1995. Měla sloučit lékařské agentury jednotlivých států, aby se ušetřily náklady na schvalování, které musela každá společnost získat. Jinak je ale decentralizovaná. EMA funguje podobně jako FDA, ale místo jedné velké organizace předává ověřování členským státům.

Nebyly nalezeny žádné položky.
Zdravotnické prostředky - budoucnost

Co to znamená pro budoucnost zdravotnických prostředků?

Při používání softwaru v lékařském segmentu se vývojář může setkat s problémy souvisejícími s open-source softwarem. Zákazník často upřednostňuje open-source software SDK (Software Development Kit), aby ušetřil peníze. Certifikační orgány však mají s tímto přístupem problémy, protože open-source software obvykle není certifikován podle zdravotnických bezpečnostních norem.

Kromě samotného softwaru je nutné nastavit bezpečné procesy při používání dat - především proto, aby se zabránilo jejich úniku.

V rámci segmentu zdravotnictví očekáváme následující možný budoucí scénář:

  1. Regulační orgány budou očekávat stále dokonalejší prevenci útoků založených na známých zranitelnostech, jako jsou například zranitelnosti uvedené na seznamu CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), včetně metod bezpečné aktualizace zranitelných zařízení v případě objevení nových zranitelností CVE.
  1. Zvýšený důraz na bezpečnost těchto zařízení a intenzivnější testování, aby se zajistilo, že zařízení budou při vydání bezpečná. To je sice vyžadováno již delší dobu, ale v souvislosti s nedávným vytvořením norem, jako je ANSI/CAN/UL 2900, bude v budoucích revizích kladen stále větší důraz.
  1. V komunitách s otevřeným zdrojovým kódem bude více regulací. Příkladem může být zdůraznění nejlepších bezpečnostních doplňků dostupných na trhu OSS, jako je OpenSSL.

Určitě dojde k dalším vylepšením a změnám, ale tyto tři body jsou nyní hnacím motorem změn a budou důležité i v dohledné budoucnosti.

Nebyly nalezeny žádné položky.
Zdravotnické prostředky - vstup na trh

Jak může společnost Consilia pomoci vašemu výrobku vstoupit na trh.

Díky znalosti historie a argumentace předpisů a dlouholetým zkušenostem můžeme připravit software vhodný pro budoucnost, přizpůsobit jej standardům pro vývoj lékařského softwaru nebo ověřit, zda je váš současný software vhodný pro vstup na trh.

Nebyly nalezeny žádné položky.

Náš výběr zajímavých témat

Tak trochu jiný home office | Blog Consilia Brno

Tak trochu jiný home office.

5. června 2023

/

Tomáš Souček

Designér PCB ze společnosti Consilia pracuje ve svém zahradním domku. Procházka od jeho rodinného domu trvá jen asi 10 sekund, ale symbolicky rozděluje jeho dva světy. "Je to skutečná práce, jen bez každodenního dojíždění, které by mi zabralo asi tři hodiny denně."

Co rozhoduje při PCB designu pro automotive? Robustnost a pak cena.

Co rozhoduje při návrhu DPS pro automobilový průmysl? Robustnost a pak cena.

16. května 2023

/

Petr Horák

Co je pro vás jako vedoucího konstruktéra desek plošných spojů náročné pracovat pro přední světové automobilky? Zeptali jsme se Petra Horáka, konstruktéra desek plošných spojů společnosti Consilia, která navrhuje hlavní osvětlovací systémy pro dodavatele v automobilovém průmyslu. "Automobilový průmysl je specifický, protože všechny vaše výrobky musí vydržet minimálně patnáct nebo dokonce dvacet let. Proto je robustnost a trvanlivost konkrétního zařízení na prvním místě.

"Potřebuji žhavit mozek" - Rozhovor s designérem plošných spojů

Potřebuji žhavit mozek. Dělat pořád stejné desky by mě nebavilo.

13. května 2023

/

Petr Horák

Petr Horák nemá rád hladké cesty. "Mám rád projektové myšlení a zaměření na jednu konkrétní věc. Zároveň ale po nějaké době potřebuji přepnout a začít se věnovat úplně jinému segmentu. Proto velmi rád pracuji na různých typech projektů." říká konstruktér desek plošných spojů, který pro společnost Consilia pracuje již šestým rokem.

Unikátní oscilátory a energetická účinnost základnové stanice TETRA

Základnová stanice TETRA, která jde na hranu fyzikálních limitů

27. února 2023

/

Martin Tesař

Pozemní základnová stanice TETRA, na jejímž vývoji jsme pracovali v letech 2012-2017, je díky našim oscilátorům v kombinaci s vynikající energetickou účinností stále na špičce mezi produkty, které lze vyrobit pomocí současných technologií.

Nearshoring a místní aspekty | Blog Consilia

Jsme úspěšní i proto, že umíme vyplnit prostor mezi korporacemi

23. února 2023

/

Martin Tesař

O pozoruhodném modelu jsme se bavili s ředitelem Aton Benu Consult a PCB designérem společnosti Consilia. Tyto dvě firmy firmy totiž mají ve svých řadách špičkové odborníky v oblasti vývoje hardwaru nebo konstruktéry sofistikovaných desek plošných spojů (DPS), kteří se pak podílejí na nejnáročnějších projektech pro firemní klientelu. “Je nás relativně málo, ale jsme schopni pracovat na komplexních projektech od A do Z.”

Nízkoenergetický dům není jen o době návratnosti investice

Když jste elektroinženýr, úspory energií v domě si spočítáte

1. února 2023

/

Martin Tesař

Martin Tesař, který řídí společnost zaměřenou na vývoj elektroniky, si v posledních letech víceméně svépomocí postavil nízkoenergetický dům. "Snažím se být ve svém okolí tak trochu evangelistou," říká jednatel společnosti Aton Benu Consult.

V-model a agilní metodika vývoje softwaru

Srovnání metodiky V-modelu a agilního vývoje softwaru

27. prosince 2022

/

Martin Tesař

Máme zkušenosti s různými typy postupů vývoje. Při vývoji softwaru jsme se v posledních letech většinou zaměřovali na tyto dva: procesy založené na V-modelu a na agilních metodikách; v případě agilního vývoje jsme pracovali v modelu Scrum i Kanban.

Strojové učení a predikce údržby ve výrobě

Strojové učení a predikce údržby ve výrobě

23. prosince 2022

/

Jan Říha

Strojové učení a umělá inteligence nám mohou pomoci sledovat a hlavně správně diagnostikovat různé odchylky přístrojů.

Zkušenosti s životním cyklem hardwarových produktů

Naše zkušenosti s životním cyklem hardwarových produktů

15. srpna 2022

/

Mikuláš Kišš

Při vývoji produktů pro velké zákazníky nebo korporace, na kterých se podílíme jako přispěvatel, se řídíme postupy zákazníka. Při vývoji demonstrátorů a prototypů se řídíme tímto postupem.