Srovnání metodiky V-modelu a agilního vývoje softwaru

Naše zkušenosti s metodikou vývoje SW

Poslední aktualizace

27. prosince 2022

Srovnání metodiky V-modelu a agilního vývoje softwaru

Při vývoji softwaru máme zkušenosti s různými vývojovými postupy. V posledních letech jsme se většinou zaměřovali na dva různé postupy vývoje softwaru: na V-model a na Agilní postupy; v případě Agilních postupů jsme pracovali v modelech Scrum a Kanban.

V-model - Vývoj softwaru založený na V-modelu

Vývoj softwaru na základě V-modelu

Procesy založené na V-modelu jsou velmi často vyžadovány většími korporátními společnostmi, které potřebují přísně předvídatelné a sledovatelné plány rozdělené na jasně definované části práce.

Procesy založené na V-modelu:

Definice požadavků

Náš tým inženýrů vestavěného softwaru shromáždí požadavky zákazníka, zkontroluje je a objasní případné nedostatky ve specifikaci.

Návrh systému

Při návrhu systému rozvíjíme myšlenky a zvažujeme, jak budou funkce rozděleny mezi hardwarové a softwarové prostředky. Následně předem definujeme rozhraní a datové vztahy.

Architektura Design

V této fázi analyzujeme a vyhodnocujeme různé přístupy na vysoké úrovni, které vedou k nejjednoduššímu a nejrychlejšímu vývoji a nejnižším nákladům. Návrh systému rozdělíme na jednotlivé moduly v závislosti na jejich funkční diferenciaci.

Návrh modulu

Návrh modulu nebo jednotky je podrobná definice vnitřního návrhu na nízké úrovni se zaměřením na kompatibilitu mezi moduly.

Kódování

V závislosti na dohodě se zákazníkem se řídíme buď pokyny pro osvědčené postupy, nebo standardními pokyny zákazníka. Nevyhnutelnou součástí této fáze jsou také revize kódu a jeho optimalizace.

Modulové testy

Během tohoto procesu se implementují a provádějí skripty modulových nebo jednotkových testů. Ty odhalí maximum chyb již v rané fázi.

Integrační testování

Integrační testování ověřuje koexistenci a vzájemnou komunikaci modulů.

Testování systému 

Testování systému ověřuje funkčnost celého systému a komunikaci mezi systémem a externími systémy. V této fázi se také kontroluje kompatibilita hardwaru a softwaru.

Akceptační testování

Celý softwarový produkt je testován na základě obchodních požadavků v předfinálním uživatelském prostředí. Zde se konečně testuje jak uživatelské prostředí, tak výkon systému.

Nebyly nalezeny žádné položky.
V-model - vývoj softwaru založený na agilním přístupu

Vývoj softwaru založený na agilním přístupu

Agilní vývoj softwaru je přístup založený na evoluci, který se dělí na mnoho vertikálních integračních kampaní. Podporuje neustálé zlepšování prováděné samoorganizujícím se týmem (týmy), který úzce spolupracuje s týmem zákazníka nebo koncovými uživateli.

Ve velké míře používáme jeden ze dvou frameworků pro vývoj softwaru:

  • Scrum - rámec založený na krátkých sprintech (každý z nich se provádí obvykle za dva týdny), nebo
  • Kanban - rámec s kontinuálním pracovním postupem. V prvním kroku se backlog naplní epikami/příběhy/problémy/úkoly a všechny položky se odhadnou.

Typické události Scrumu v našem týmu jsou:

Sprint 

Časové okno obvykle dvou týdnů, během nichž vývojový tým dokončí použitelný nebo uvolnitelný produkt (nebo jeho rozlišitelnou část).

Plán Sprint

Činnost prováděná celým týmem, která realizuje proveditelnou část práce pro sprint.

Denní Scrum

Každodenní stand-up meeting, na kterém má tým možnost vzájemně diskutovat o tom, jaký je stav, zda se někdo v něčem zasekl a na jaké problémy tým narazil.

Sprint recenze

Schůzka na konci sprintu, kde se členové týmu podělí o své nedávné zkušenosti s projektem, zhodnotí práci, která nebyla dokončena, a pohovoří se zainteresovanými stranami.

Retrospektiva sprintu

Příležitost pro týmové sebezdokonalování.

Nebyly nalezeny žádné položky.

Náš výběr zajímavých témat

Tak trochu jiný home office | Blog Consilia Brno

Tak trochu jiný home office.

5. června 2023

/

Tomáš Souček

Designér PCB ze společnosti Consilia pracuje ve svém zahradním domku. Procházka od jeho rodinného domu trvá jen asi 10 sekund, ale symbolicky rozděluje jeho dva světy. "Je to skutečná práce, jen bez každodenního dojíždění, které by mi zabralo asi tři hodiny denně."

Co rozhoduje při PCB designu pro automotive? Robustnost a pak cena.

Co rozhoduje při návrhu DPS pro automobilový průmysl? Robustnost a pak cena.

16. května 2023

/

Petr Horák

Co je pro vás jako vedoucího konstruktéra desek plošných spojů náročné pracovat pro přední světové automobilky? Zeptali jsme se Petra Horáka, konstruktéra desek plošných spojů společnosti Consilia, která navrhuje hlavní osvětlovací systémy pro dodavatele v automobilovém průmyslu. "Automobilový průmysl je specifický, protože všechny vaše výrobky musí vydržet minimálně patnáct nebo dokonce dvacet let. Proto je robustnost a trvanlivost konkrétního zařízení na prvním místě.

"Potřebuji žhavit mozek" - Rozhovor s designérem plošných spojů

Potřebuji žhavit mozek. Dělat pořád stejné desky by mě nebavilo.

13. května 2023

/

Petr Horák

Petr Horák nemá rád hladké cesty. "Mám rád projektové myšlení a zaměření na jednu konkrétní věc. Zároveň ale po nějaké době potřebuji přepnout a začít se věnovat úplně jinému segmentu. Proto velmi rád pracuji na různých typech projektů." říká konstruktér desek plošných spojů, který pro společnost Consilia pracuje již šestým rokem.

Unikátní oscilátory a energetická účinnost základnové stanice TETRA

Základnová stanice TETRA, která jde na hranu fyzikálních limitů

27. února 2023

/

Martin Tesař

Pozemní základnová stanice TETRA, na jejímž vývoji jsme pracovali v letech 2012-2017, je díky našim oscilátorům v kombinaci s vynikající energetickou účinností stále na špičce mezi produkty, které lze vyrobit pomocí současných technologií.

Nearshoring a místní aspekty | Blog Consilia

Jsme úspěšní i proto, že umíme vyplnit prostor mezi korporacemi

23. února 2023

/

Martin Tesař

O pozoruhodném modelu jsme se bavili s ředitelem Aton Benu Consult a PCB designérem společnosti Consilia. Tyto dvě firmy firmy totiž mají ve svých řadách špičkové odborníky v oblasti vývoje hardwaru nebo konstruktéry sofistikovaných desek plošných spojů (DPS), kteří se pak podílejí na nejnáročnějších projektech pro firemní klientelu. “Je nás relativně málo, ale jsme schopni pracovat na komplexních projektech od A do Z.”

Nízkoenergetický dům není jen o době návratnosti investice

Když jste elektroinženýr, úspory energií v domě si spočítáte

1. února 2023

/

Martin Tesař

Martin Tesař, který řídí společnost zaměřenou na vývoj elektroniky, si v posledních letech víceméně svépomocí postavil nízkoenergetický dům. "Snažím se být ve svém okolí tak trochu evangelistou," říká jednatel společnosti Aton Benu Consult.

Strojové učení a predikce údržby ve výrobě

Strojové učení a predikce údržby ve výrobě

23. prosince 2022

/

Jan Říha

Strojové učení a umělá inteligence nám mohou pomoci sledovat a hlavně správně diagnostikovat různé odchylky přístrojů.

Proč se prodávaná lékařská zařízení řídí tak přísnými normami?

Proč se prodávaná lékařská zařízení řídí tak přísnými normami?

31. října 2022

/

Tomáš Hlavatý

Lékařská zařízení všech typů jsou stále komplexnější, propojenější a specializovanější. Čím složitější však tyto přístroje jsou, tím více pozornosti vyžadují od státních regulačních orgánů.

Zkušenosti s životním cyklem hardwarových produktů

Naše zkušenosti s životním cyklem hardwarových produktů

15. srpna 2022

/

Mikuláš Kišš

Při vývoji produktů pro velké zákazníky nebo korporace, na kterých se podílíme jako přispěvatel, se řídíme postupy zákazníka. Při vývoji demonstrátorů a prototypů se řídíme tímto postupem.